-Vanliga frågor-

BOKNINGSREGLER FÖR HELGER

När du bokat en ridhelg, ridkurs eller ridläger skickar vi ut två fakturor en faktura för anmälningsavgift på 1000kr detta är för att säkerställa att du har en plats och en faktura för resterande belopp.


• Deltagare är anmäld så snart fakturan på anmälningsavgiften är betald, kursplatsen är personlig. (Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka vid avbokning)

• Vid avbokning eller meddelande om förhinder 30-14 dagar före kursstart så återbetalas 50%

av kursavgiften (alternativt överlåta platsen till annan person )

• Vid avbokning eller meddelande om förhinder 14 - 0 dagar före kursstart återbetalas 10%

tillbaka av kursavgiften (alternativt överlåta platsen till annan person )

• Grönåker har rätt att ställa in en kurs om misstanke eller om sjukdom uppstått. Grönåker

återbetalar hela kurs beloppet.

• För matallergier, vegetarisk ska anmälas senast 14 dagar före kursstart.

Avbruten lägervistelse/kurs vistelse

Avbryter kursdeltagare påbörjad ridläger kurs/helgkurs pga sjukdom eller annan orsak - Utgår ingen återbetalning

Force Majerue

Om ridlägret, ridkursen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför läger arrangörens kontroll. Som arrangören inte skäligen kan förväntas ha räknat och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, är arrangören fri från återbetalning, skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Läger avgiften skall i detta fall till fullo betalas med avdrag för matkostnad samt administrationskostnader.

Fotografering

Med denna anmälan godkänner du att du kan bli fotograferad under ditt ridläger/ridkurs. Skulle du motsätta dig detta meddelar du Grönåkers farm. Bilderna kan användas av i marknadsföringssyfte eller publiceras på hemsida eller sociala platser.

Hantering av uppgifter lämnade i denna anmälan

De uppgifter som du lämnar sparas i en databas. Din lämnade e-postadress kan sparas för att vi ska kunna kontakta dig med information eller i marknadsföringssyfte. Vill du inte att dina uppgifter ska sparas, kontakta Grönåkers farm


 

GÄLLANDE COVID-19

Vi följer de riktlinjer som ges av lokala hälsovårdsmyndigheter och agerar i enlighet med rutiner som vi upprättat och som gäller i händelse av upptäckt covid-19.

Hos oss är hygien och renlighet alltid högprioriterat. Vi betonar också vikten av god handhygien i enlighet med rekommendationer från lokala hälsovårdsmyndigheter.

Vi som jobbar här har strikta rutiner för handhygien i samband med köksarbete, måltider och toalettbesök.

Vi vill också uppmuntra våra gäster att tvätta sina händer ofta med tvål och varmt vatten och hålla avstånd till varandra.

  • - Tvätta händerna noggrant, engångshanddukar och handsprit finns på toaletten.
  •  -Vi skakar inte hand vid hälsning.
  • - Vi desinficerar handtag och ytor som vanligtvis rörs ofta
  • - Vi håller "islandshästavstånd" mellan varandra.
  • - Om din häst blir sjuk stanna hemma.
  • - Om du varit sjuk ska Du vara symtomfri två dagar innan du kommer.