-Turridnings regler-

-Tiden ni har bokningen är den tiden vi möts på Gården. Mötesplats "Verkstan" som är skyltat.

-All ridning och hantering av hästen sker på egen risk. Egen försäkring gäller.

-Köldgräns -18. Vi anpassar turen efter väder.

-Åldersgräns 12 år för turridning. Från 6 år på "Prova På".

-Max vikt 90 kg.

-Parkering sker på anvisad plats.

-Oömma kläder som rengjorts (noggrant) om de vistats i annan stallmiljö.

-Avbokning sker senast 24 h innan tillfället, annars faktureras hela summan.

-Upprätthålls inte regler kan ledaren välja att avbryta när som helst under tidens gång utan återbetalning.