Turridning regler

-All ridning och hantering av hästen sker på egen risk.

-Åldersgräns 11 år.

-Max vikt 90 kg.

-Parkering sker på anvisad plats.

-Oömma kläder som rengjorts (noggrant) om de vistats i annan stallmiljö.

-Avbokning sker senast 24 h innan tillfället, annars faktureras hela summan.

-Upprätthålls inte regler kan ledaren välja att avbryta när som helst under tidens gång utan återbetalning.